Type Multi Plate Super Span

KARAKTERISTIK PRODUK

Model Packing

Model Trucking

Instalasi Produk

SPESIFIKASI TEKNIS

Spesifikasi Produk

Propertis gelombang Multi Plate Super Span 200 mm x 53 ± 3 mm

TYPE MULTI PLATE SUPER SPAN HORIZONTAL ELLIPSE

TYPE MULTI PLATE SUPER SPAN HIGH PROFILE ARCH

TYPE MULTI PLATE SUPER SPAN LOW PROFILE ARCH

TYPE MULTI PLATE SUPER SPAN PEAR ARCH

TYPE MULTI PLATE SUPER SPAN PEAR SHAPES

TYPE MULTI PLATE NOVA SPAN PEAR ARCH